Редовна настава

Индустријска револуција је појам везан за нагли друштвени развој који се догодио у кратком временском периоду.

У овој лекцији прочитајте више о револуцијама у Русији и Европи током и након Првог Светског рата

У овој лекцији прочитајте више о друштвеним и политичким односима након Версајског мировног уговора односно између два светска рата.

У овој лекцији прочитајте више о узроцима и последицама Велике сеобе народа у Средњем веку.

У овој лекцији прочитајте више о друштвеним и политичким односима након доласка Краља Петра I Карађорђевића на власт, до почетка Првог светског рата.

У овој лекцији прочитајте више о томе како jе почео и како се одвијао Први светски рат на територијама Србије и Црне Горе.